06 - 214 08 380 info@ldwverhuur.nl

Voorwaarden

Huurvoorwaarden:

– De gehuurde objecten zijn en blijven eigendom van LdWVerhuur.

– De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde object gedurende de huurperiode en voor eventuele schade aan of diefstal van het gehuurde object.

– Bij diefstal of vernieling van het gehuurde object zal de borg ter compensatie door de verhuurder worden ingehouden.

– Bij beschadiging van het gehuurde zal in overleg het schadebedrag worden vastgesteld en verrekend met de betaalde borg.

– Het gehuurde object mag niet uitgeleend of verhuurd worden aan derden.

– Het is de huurder, tenzij anders overeengekomen, niet toegestaan veranderingen aan te brengen op onze huurobjecten zoals: gaten boren, teksten of namen erop aan brengen, slingers bevestigen met punaises of iets dergelijks etc.

– De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de dag dat de huurovereenkomst eindigt terug te bezorgen, tenzij door de huurder voordien een verlenging is aangevraagd. De standaard huurperiode is 10 dagen, tenzij anders vermeld in de prijslijst. In overleg kan deze per dag verlengd worden.

– De huurobjecten kunnen afgehaald en teruggebracht worden na telefonische afspraak (06-21408380).

– De huurobjecten en toebehoren dienen gedemonteerd, compleet en schoon geretourneerd te worden.